Polityka prywatności

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, podaję następujące informacje:

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Julia Boryczka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Creatownia Studio, pod adresem: ul. Brzozowa 3, 52-129 Wrocław, NIP: 8992897752.

 

2. Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować się poprzez pocztę tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres kontakt@creatowniastudio.com.

 

3. Sposoby przetwarzania

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  • poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

 8. W ramach wykonywanej usługi administrator będzie przetwarzał takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

4. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Przede wszystkim dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonych przez administratora usług i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO).

 2. W przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku,  będzie on przetwarzany w celu promocji twórczości administratora (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).

 3. Przetwarzanie danych osobowych następuje również w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i innych obowiązków księgowych nakładanych na administratora przez przepisy prawa w związku z prowadzoną przez niego działalnością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów  związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń dotyczących umowy (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

   

5. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres świadczonej  usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości. 

 

6. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wykonania usługi.

 

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

 

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu zamieszkania. Podanie danych jest warunkiem skorzystania z usług administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności. 

 2. Dane będą przetwarzane przez administratora w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. 

 3. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu